RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Rok se s rokem sešel a už opět proběhla  recitační soutěž. Po kolech třídních následovalo kolo školní. Zúčastnili se ho ti nejlepší recitátoři z celé naší školy. Jak už to tak bývá, silněji byly obsazeny kategorie žáků 1.stupně, žáci 2.stupně soutěžili pouze 3. Porota všem soutěžícím doporučila více a lépe pracovat s textem, text se v mnohých případech i lépe naučit a myslet při recitaci na správné dýchání, tempo, výslovnost a intonaci rýmů přednášené básně. Protože soutěžící nepodali takové výkony, které by byly hodny postupu do oblastního kola v České Kamenici, odnesli si někteří alespoň sladkou odměnu a čestné uznání. Pokud by porota bývala hodnotila žáky za délku zvolených textů, vyhrála by na celé čáře děvčata 8.třídy Klára Hučková a
Katka Skalická s baladou K.J. Erbena Svatební košile, dále pak v délce naučeného textu za zmínku stojí i výkony Pepíka Mrvy a Kuby Švejdy ze 2.třídy.
Děkujeme všem recitátorům za píli, snahu i odvahu a věříme, že příští rok se s nejen s těmi nejlepšími opět setkáme.

Jana Prokešová

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


− čtyři = 5