Výchovný poradce

Mgr. Zdeňka Fliegerová
+420 412 585 473

Ve škole plním především čtyři úlohy:

1. Řeším problémy týkající se chování žáků, vztahů mezi nimi, vztahů mezi žáky a učiteli apod.
2. Pomáhám se začleněním žáků s poruchami učení do výuky
3. Jsem k dispozici žákům, pokud potřebují pomoci s potížemi osobního rázu
4. Pomáhám žákům s výběrem budoucího povolání nebo střední školy

Využívej mých služeb!

Jsem tu od toho, abych ti pomáhala s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě nebo v životě vůbec. Výchovný poradce je jedna z možných cest k řešení. Navíc ti mohu pomoci s

Přijít můžeš s čímkoli:

Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a?
Všichni ti nadávají, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš?
Všichni se tě ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš?
Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti?
Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš?
Děje se ti něco zlého?
Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?
Nebo s jakýmkoli jiným problémem.

Kontakty:

Konzultace lze domluvit kdykoliv ve škole nebo na výše uvedeném telefonu.