Výchovný poradce

Mgr. Zdeňka Fliegerová

Milí žáci.

Jako výchovný poradce zajišťuji poskytování poradenských služeb ve škole a jsem nedílnou součástí školního poradenského pracoviště. Mezi mé hlavní činnosti patří kariérové poradenství, také poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o žáky nadané a žáky neprospívající. Dále řešení problémů spojených se školní docházkou a podílení se na řešení problémových situací ve škole. Jsem jedna z možných cest vedoucích k řešení při problémech s učením, ve třídě i v životě vůbec, či během volby profesní orientace.

Neváhejte přijít, pokud:

– vám nejde učení i přes vaši snahu

– vám všichni říkají, že se neumíte chovat i přesto, že se o to stále snažíte

– okolí se vás ptá, co z vás bude, a vy to sami nevíte

– máte strach ze školy, spolužáků, učitelů, rodičů nebo ze své budoucnosti

– máte pocit, že něco zásadně nezvládáte

–  se vám děje něco zlého či nepříjemného

– víte o někom, koho druzí trápí, a sami se bojíte nebo nemůžete zasáhnout
. . . i s jakýmkoli jiným problémem

Jsem tu pro vás i vaše zákonné zástupce.

Konzultace lze domluvit kdykoliv ve škole nebo na telefonu 412 585 474, 720365355.

Volba vzdělávací cesty – ZŠ Markvartice