Pedagogický sbor

Ředitel školy
Mgr. Miroslav KROUPA

Zástupkyně ředitele
Mgr. Magda PETRÁŠKOVÁ

1. třída Mgr. Pavla BARTÁČKOVÁ

2. třída Mgr. Iveta EFFENBERGEROVÁ

3. třída Bc. Jindra KŘOVINOVÁ

4. třída Mgr. Jana PROKEŠOVÁ

5. třída Mgr. Zdeňka FLIEGEROVÁ

6. třída Mgr. Patrik VAVŘÍK

7. třída Mgr. Zdena FLIEGEROVÁ

8. třída Mgr. Lenka ŠIKÝŘOVÁ

9. třída Mgr. Milena HAJNÁ

Bez třídnictví
Mgr. Jan KOUBEK, Mgr. Petr CULEK

Asistenti pedagogů a žáků:

Eva HADRAVOVÁ

Výchovný poradce
Mgr. Zdeňka FLIEGEROVÁ

Metodik primární prevence
Mgr. Lenka ŠIKÝŘOVÁ

Vedoucí družiny

Správní zaměstnanci
Milan VOJTĚCHOVSKÝ (školník)
Jitka VOJTĚCHOVSKÁ (uklízečka)
Romana SCHEJBALOVÁ (kuchařka)
Vlasta SVOBODOVÁ (Kuchařka)
Jana SMOLAŘOVÁ (účetní)
Romana SERYNOVÁ (vedoucí stravování)