Pedagogický sbor

Ředitelka školy
Mgr. Magda PETRÁŠKOVÁ

Zástupce ředitelky
Mgr. Martin DRAHOŠ

1. třída Mgr. Jana PROKEŠOVÁ

2. třída Mgr. Pavla BARTÁČKOVÁ

3. třída Bc. Jindra KŘOVINOVÁ

4. třída Mgr. Iveta EFFENBERGEROVÁ

5. třída Bc. Petra MILFAITOVÁ

6. třída Jana VELEBOVÁ

7. třída Mgr. Petr CULEK

8. třída Mgr. Zdeňka FLIEGEROVÁ

9. třída Mgr. Lenka ŠIKÝŘOVÁ

Bez třídnictví
Mgr. Jan KOUBEK, Mgr. Miroslav KROUPA, Mgr. Milena HAJNÁ

Výchovný poradce

Mgr. Zdeňka FLIEGEROVÁ

Metodik primární prevence
Mgr. Lenka ŠIKÝŘOVÁ

Školní asistent OPVV:

Eva HADRAVOVÁ

Asistenti pedagoga:

Martina ŤUKÁLKOVÁ, Pavlína VÁCLAVKOVÁ, Dominika MATĚJČKOVÁ, Jana ČERNÁ, Monika MACHKOVÁ Dis , Mgr. Radmila SVOBODOVÁ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vladimíra ŠTĚPÁNKOVÁ, DiS. (vedoucí školní družiny)

Monika MACHKOVÁ, DiS. (vychovatelka školní družiny)

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Bc. Ivona CULKOVÁ (zástupkyně pro MŠ)

Petra CHOUTKOVÁ – ROUČOVÁ (učitelka MŠ)

Věra SOUKUPOVÁ (učitelka MŠ

Zita KAKAROVÁ (učitelka MŠ)

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
Milan VOJTĚCHOVSKÝ (školník)
Jitka VOJTĚCHOVSKÁ (uklízečka)

Helena PÁNCIKOVÁ (uklízečka)

Renata JÍROVCOVÁ (uklízečka)

Alena NERADOVÁ (kuchařka)

Romana SCHEJBALOVÁ (kuchařka)

Alena BARTONÍČKOVÁ (kuchařka)

Romana SERYNOVÁ (vedoucí stravování)

Hana HLADÍKOVÁ (účetní)