Pedagogický sbor

Ředitel školy
Mgr. Miroslav KROUPA

Zástupkyně ředitele
Mgr. Magda PETRÁŠKOVÁ

1. třída Mgr. Iveta EFFENBERGEROVÁ

2. třída Mgr. Ivana CIBULKOVÁ

3. třída Mgr. Jana PROKEŠOVÁ

4. třída Mgr. Irena SOJKOVÁ

5. třída Mgr. Zdeňka FLIEGEROVÁ

6. třída Mgr. Šárka DOLEŽALOVÁ

7. třída Mgr. Lenka ŠIKÝŘOVÁ

8. třída Josef ZDENĚK Dis.

9. třída Mgr. Milena HAJNÁ

Bez třídnictví
Mgr. Patrik VAVŘÍK, Mgr. Petr CULEK

Asistenti pedagogů a žáků:

Bc. Jindra KŘOVINOVÁ

Vlaďka ŠTĚPÁNKOVÁ

Petra KLÍMOVÁ
Eva HADRAVOVÁ

Výchovný poradce
Mgr. Zdeňka FLIEGEROVÁ

Metodik primární prevence
Mgr. Lenka ŠIKÝŘOVÁ

Vedoucí družiny
Martina ŤUKÁLKOVÁ

Správní zaměstnanci
Milan VOJTĚCHOVSKÝ (školník)
Jitka VOJTĚCHOVSKÁ (uklízečka)
Romana SCHEJBALOVÁ (kuchařka)
Vlasta SVOBODOVÁ (Kuchařka)
Jana SMOLAŘOVÁ (účetní)
RomanaSERYNOVÁ (vedoucí stravování)