Pedagogický sbor

Ředitelka školy
Mgr. Magda PETRÁŠKOVÁ

Zástupce ředitelky
Mgr. Martin DRAHOŠ

1. třída Mgr. Pavla BARTÁČKOVÁ

2. třída  Mgr. Iveta EFFENBERGEROVÁ

3. třída Mgr. Jana PROKEŠOVÁ

4. třída Mgr. Ivana PAVLISOVÁ

5. třída Bc. Jindra KŘOVINOVÁ

6. třída Mgr. Zdeňka FLIEGEROVÁ

7. třída Mgr. Martin DRAHOŠ

8. třída Mgr. Lenka ŠIKÝŘOVÁ

9. třída Mgr. Petr CULEK

 

Bez třídnictví
Mgr. Alena BARTOŠOVÁ
Mgr. Miroslav KROUPA
Mgr. Milena HAJNÁ
Lukáš PAUR
Jana VELEBOVÁ

Klára BITTALOVÁ

Výchovný poradce
Mgr. Zdeňka FLIEGEROVÁ

Metodik primární prevence
Mgr. Lenka ŠIKÝŘOVÁ

Asistenti pedagoga
Martina ŤUKÁLKOVÁ
Pavlína VÁCLAVKOVÁ
Monika MACHKOVÁ Dis
Mgr. Radmila SVOBODOVÁ
Klára BITTALOVÁ
Ilona KUSÁ

Školní družina
Vladimíra ŠTĚPÁNKOVÁ, DiS. (vedoucí školní družiny)
Monika MACHKOVÁ, DiS. (vychovatelka školní družiny)

Mateřská škola
Bc. Ivona CULKOVÁ (zástupkyně pro MŠ)
Petra CHOUTKOVÁ – ROUČOVÁ (učitelka MŠ)
Věra SOUKUPOVÁ (učitelka MŠ
Bc. Zita KAKAROVÁ (učitelka MŠ)

Správní zaměstnanci
Milan VOJTĚCHOVSKÝ (školník)
Jitka VOJTĚCHOVSKÁ (uklízečka)

Jitka MÜLLEROVÁ (vedoucí stravování)

Renata JÍROVCOVÁ (uklízečka)
Alena NERADOVÁ (kuchařka)
Romana SCHEJBALOVÁ (kuchařka)
Alena BARTONÍČKOVÁ (kuchařka)

Hana HLADÍKOVÁ (účetní)