Pedagogický sbor

Ředitelka školy
Mgr. Magda PETRÁŠKOVÁ

Zástupce ředitelky
Mgr. Martin DRAHOŠ

1. třída Mgr. Ivana PAVLISOVÁ

2. třída  Mgr. Pavla BARTÁČKOVÁ

3. třída Mgr. Iveta EFFENBERGEROVÁ

4. třída Mgr. Jana PROKEŠOVÁ

5. třída Bc. Jindra KŘOVINOVÁ

6. třída Alena BARTOŠOVÁ

7. třída Mgr. Zdeňka FLIEGEROVÁ

8. třída Mgr. Martin DRAHOŠ

9. třída Mgr. Lenka ŠIKÝŘOVÁ

 

Bez třídnictví
Bc. Martin PUDIL
Mgr. Miroslav KROUPA
Mgr. Milena HAJNÁ
Mgr. Petr CULEK
Mgr. David BAUŠTEIN

 

Výchovný poradce
Mgr. Zdeňka FLIEGEROVÁ

Metodik primární prevence
Mgr. Lenka ŠIKÝŘOVÁ

Asistenti pedagoga
Martina ŤUKÁLKOVÁ
Pavlína VÁCLAVKOVÁ
Monika MACHKOVÁ Dis
Ilona KUSÁ

Školní družina
Vladimíra ŠTĚPÁNKOVÁ, DiS. (vedoucí školní družiny)
Monika MACHKOVÁ, DiS. (vychovatelka školní družiny)

Mateřská škola
Bc. Ivona CULKOVÁ (zástupkyně pro MŠ)
Petra CHOUTKOVÁ – ROUČOVÁ (učitelka MŠ)
Věra SOUKUPOVÁ (učitelka MŠ
Bc. et Ing. Zita KAKAROVÁ (učitelka MŠ)

Správní zaměstnanci
Milan VOJTĚCHOVSKÝ (školník)
Jitka VOJTĚCHOVSKÁ (uklízečka)

Jitka MÜLLEROVÁ (vedoucí stravování)

Renata JÍROVCOVÁ (uklízečka)
Alena NERADOVÁ (kuchařka)
Romana SCHEJBALOVÁ (kuchařka)
Alena BARTONÍČKOVÁ (kuchařka)

Hana HLADÍKOVÁ (účetní)