Konzultační hodiny

Každý vyučující má své konzultační hodiny, ve kterých se s ním ve škole můžete sejít. V uvedených hodinách si mohou žáci přijít za vyučujícími pro pomoc s učivem. Rodiče mohou přijít i v jinou dobu, ale vždy po předchozí, nejlépe telefonické, domluvě.

 Vyučující  1. termín  2. termín
Bartáčková – denně  7:00 – 7:40 Po předchozí domluvě
Křovinová -denně 7:15 – 7:40  Po telefonické domluvě
Effenbergerová – denně 7:15 – 7:40 13:00 – 13:30 po dohodě
Prokešová – denně  7:00 – 7:40 Po telefonické domluvě
Fliegerová  úterý 07:00 – 07:45 Po předchozí domluvě
Culek  středa 07:00 – 07:45 Po předchozí domluvě
Velebová  středa 11:30 – 12:15 Po předchozí domluvě
Šikýřová  středa 7:10 – 7:45 Po předchozí domluvě
Hajná  čtvrtek – pátek po předchozí domluvě Po předchozí domluvě
Koubek pondělí 14:00 – 14:45 Po předchozí domluvě
Milfaitová  středa 12:20 – 12:50 Po předchozí domluvě
Drahoš  čtvrtek 08:30 – 13:30  Po předchozí domluvě
 Petrášková středa 12:30 – 13:30 Po předchozí domluvě