DEN ZEMĚ

Po dvou marných pokusech, kdy nám příroda a počasí nepřály, jsme se konečně dostali k naší tradiční činnosti. Dnem Země jsme si připomněli, že bychom se mohli lépe starat alespoň o naše okolí, přírodu a krajinu, ve které žijeme a pohybujeme se. Proto se celý druhý stupeň rozběhl po vsi a žáci se jali sbírat odpadky, které hyzdily veřejná prostranství. Vyčistily se všechny cesty od betonárky až k nádraží. Samozřejmě, že vše se třídilo dle správných zásad. Není již důležité, kolik papírů, PETlahví a dalšího smetí jsme vysbírali. Důležité bylo, že žáci přispěli svým dílem k tomu, aby se obec trochu zkrášlila a hlavně si uvědomili, že velké množství nepořádku mají na svědomí sami a proto je lepší pro příště nevyhazovat odpadky do přírody, ale uklidit je tak, aby se pak nemusely pracně tahat ze škarp a křoví. Oblíbená výtvarná činnost zejména žáků z vyšších ročníků opět „zvelebila“ autobusovou zastávku v horní části obce. Proto se deváťáci pod velením pana ředitele pustili do práce a během dopoledne měli čekárnu vymalovanou. Doufejme, že výsledek své práce nebudou brát tak, že si jen připravili nové čisté plátno.
CK

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


3 + tři =