Vybavení školy

Ve třídách mají žáci k dispozici počítač. Žáci mohou počítačů využít v hodinách volna i o přestávkách k plnění úkolů a tvorbě prezentací.

Interaktivní tabule

Ve horní budově se nachází pět interaktivních tabulí (5 – 9. třída) SmartBoard. Jedná se o interaktivní plochu připojenou k počítačí a dataprojektoru. Ten promítá obraz na tabuli a na ní se lze pomocí prstů či speciálních fixů pohybovat. Usnadňuje žákům prezentace, promítání snímků a práci s internetem a jinými aplikacemi (SmartBoard Notebook). Dolní stupeň je těmito tabulemi vybaven ve dvou třídách (1. a 4.).

Učebna hudební výchovy

V půdních prostorách slouží výuce samostatná učebna. Je zde řada hudebních nástrojů (flétny, klávesy, bicí). V rámci hudebního kroužku se žáci mohou učit i na další nástroje (kytara, elektrická kytara, ad.). Zároveň tato učebna slouží pro dělenou výuku jazyků.

Počítačová učebna

V učebně je k dispozici patnáct počítačů. Rozvrh je uzpůsoben tak, aby každý žák  pracoval o hodinách Informatiky na počítači sám. Zároveň jsou počítače využívány při dělené výuce cizích jazyků.

Výtvarný ateliér

Nachází se v prvním patře jídelny. Vzniká zde řada zajímavých výrobků – masky na masopust, masky v rámci spolupráce se Svazem žen, výrobky do výtvarných soutěží, atd. Součástí ateliéru je i pec na vypalování keramiky. Druhá část je zařízena pro výuku pracovních činností, tedy jako dílny.

Sportovní hala

Po povodních v roce 2009 má hala nový moderní povrch Conipur (litý polyuretanový povrch používaný téměř pro všechny indoorové sporty na poloprofesionální a profesionální úrovni – určen pro basketbal, florbal, gymnastiku, házenou, malou kopanou, míčové a školní hry, nohejbal, tenis, volejbal).