Škola

Základní informace

Název: Základní škola a Mateřská škola Markvartice
Adresa: Markvartice 197, 407 42 Markvartice
Zřizovatel: obec Markvartice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 727 44 774

Ředitel školy: Mgr. Miroslav Kroupa
Telefon: +420 603 873 483
E-mail: info@zsmarkvartice.cz

Jak se učíme?

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, platný pro všechny postupné ročníky od 3. 9. 2012

Motivační název školy: „MALÁ ŠKOLA S VELKÝM SRDCEM“

Další informace

Počet žáků :
Základní škola – 146 žáků ve školním roce 2018 – 2019
Mateřská škola – 42 dětí

Počet tříd :
ZŠ – 9
MŠ – 2

GDPR

GDPR