Historie školy

    Nejstarší zobrazení budovy školy. Perokresba z "Knihy cti", která byla vedena od roku 1835 a je uložena v děčínském archivu.

Nejstarší zobrazení budovy školy. Perokresba z „Knihy cti“, která byla vedena od roku 1835 a je uložena v děčínském archivu.

Markvartická škola vznikla jistě již v 16. století ve spojení s farou. Do nynější doby nabízí nejstarší důkaz o existenci školy poznámka z roku 1713, kdy je zde zmiňován učitel. V roce 1812 byla postavena budova nové triviální školy, která slouží svému účelu dodnes. Záznamy jsou ve školních kronikách, které jsou kontinuálně vedeny od roku 1833 doposud. Školní kroniku zavedl učitel Anton Anton, který ve škole působil. Škola byla od zmíněného roku 1833 trojtřídní a patřila k ní expozitura v Kerharticích. V roce 1903 se stala školou pětitřídní a tento počet si zachovala do roku 1945. Školní obvod zahrnoval obec Veselé s výjimkou několika domů v tamější horní části. Děti z domů pod Červeným Dvorem chodily do školy v Horních Habarticích.

    Budova školy na konci 30. let minulého století. Smrček v popředí padl jako majestátný velikán při stavbě jídelny v 90. letech.

Budova školy na konci 30. let minulého století. Smrček v popředí padl jako majestátný velikán při stavbě jídelny v 90. letech.

Po II. světové válce byla škola nejprve pětitřídní. Do měšťanské školy chodili markvartičtí žáci do Benešova nad Ploučnicí, veselské a kerhartické děti navštěvovaly školu v České Kamenici. Od padesátých let 20. století byla pro potřebu výuky devítileté školy zadaptována přilehlá budova domu č.p. 102. Později se škola stala spádovou pro žáky druhého stupně z obcí Huntířov, Stará a Nová Oleška, Dobrná, Kamenická Nová Víska a Horní Habartice.