VÝLUKA AUTOBUSŮ

Chystaná uzavírka silnice I/13 v místě železničního přejezdu u Markvartic omezí dopravu. Dojde tím k úplnému uzavření silnice mezi Huntířovem a Markvarticemi pro veškerou dopravu, plánovaný termín uzavírky je 14.5. od 8:00-16.5.2018 do 22:00. V této souvislosti jako objednatel veřejné autobusové dopravy musíme přistoupit k úpravám na linkách 402, 422 a 436, které tuto oblast obsluhují.

 Linka 402 bude během uzavírky vedena z České Kamenice do Markvartic, kde se bude otáčet, a pokračovat do Děčína po objízdné trase do Nové Olešky a Ludvíkovic. Linka mimořádně bude zastavovat na zastávce Huntířov,Nová Oleška,rozc. a za zastávku Ludvíkovice bude náhradní zastávkou Ludvíkovice,rozc. před křižovatkou s hlavní silnicí (vzdálené od sebe cca 400 m). V Markvarticích bude umístěno dopravní značení pro bezpečné otočení autobusu (před objektem občerstvení). Opatření platí od 14.5. od 8:00, ranní spoje ještě pojedou podle běžného jízdního řádu.

 Linka 422 v současné době obsluhuje třemi spoji Huntířov. Opatření pro jednotlivé spoje se týká 15.5. a 16.5. a spoje budou vedeny následujícím způsobem:

–          č. 104 z České Kamenice v 6:15 do Huntířova v 6:28 pojede po objízdné trase přes Srbskou Kamenici, Novou Olešku a Ludvíkovice dále do Děčína, tj. zastávky Markvartice a Huntířov není možné obsloužit a spoj je vynechává.

–          č. 108 z Kunratic v 7:21 do Huntířova v 7:45 pojede do objízdné trase přes Srbskou Kamenici a Ludvíkovice do Huntířova, odkud dále pokračuje jako spoj č. 112 linky 436 směr Dobrná a Děčín.

–          č. 107 začínající běžně v 7:17 v Huntířově vyčká na příjezd spoje linky 436 ze Staré Olešky a po přestupu cestujících (především dětí) ihned odjíždí do Dobrné a Markvartic. Spoj bude o cca 10 minut posunut (odjezd v 7:07) z důvodu co nejdřívějšího dojezdu do Markvartic

 Na lince 436 v současné době již platí výlukový jízdní řád kvůli uzavírce silnice při opravě mostku v dolní části Huntířova.  Linka bude vedena z Děčína přes Ludvíkovice a Srbskou Kamenici do Jetřichovic. Linka tedy po dobu uzavírky nebude obsluhovat Markvartice dodatečně zařazené do výlukového jízdního řádu.

Následující opatření je platné ve dnech 15.5. a 16.5.:

–          spoj č. 106 s odjezdem v 6:44 ze Staré Olešky pojede do Nové Olešky a odtud přes Ludvíkovice do Huntířova, vynechává Srbskou Kamenici. V Huntířově je zaručen přestup na spoj 107 linky 422 pro přestup cestujících (především dětí) směr Markvartice.

–          spoj č. 105 s příjezdem do Huntířova v 7:15 bude z důvodu nutnosti urychlení dopravy dětí do školy do Markvartic veden z Děčína přímo do Huntířova po silnici I/13 a po přestupu cestujících (především dětí) pokračuje spoj 107 linky 422 do Dobrné a Markvartic. Zastávky v Dobrné obslouží v opačném pořadí oproti běžné jízdě linky 436) a přes Benešov nad Ploučnicí pokračuje do Markvartic.

–          Spoj č. 108  nebude moci obsloužit Huntířov

 Doprava dětí do školy v Markvarticích ve dnech 15.5 a 16.5.:

–          Ze Staré Olešky odjíždí spojem 106 linky 436 ve stejný čas jako dosud v 6:44 a v Huntířově je zaručen přestup na spoj 107 linky 422, vzhledem k délce objízdné trasy lze očekávat dojezd do Markvartic v cca 7:40

–          Z Huntířova bude zhotovitelem stavby zajištěna doprava s označením NÁHRADNÍ DOPRAVA HUNTÍŘOV-MARKVARTICE v 6:50 ze zastávky Huntířov před obecním úřadem

 Doprava dětí ze školy v Markvarticích ve dnech 14.5.-16.5.:

–          Do Staré Olešky spoji linky 402 s přestupem v zastávce Huntířov,Nová Oleška,rozc. na vozidlo náhradní dopravy linky X436 se stávajícími odjezdy v 14:22 a 15:22

–          Do Huntířova dopravou zajištěnou zhotovitelem stavby s označením NÁHRADNÍ DOPRAVA HUNTÍŘOV-MARKVARTICE ze zastávky Markvartice s odjezdy 12:50, 13:50, 14:50 a 15:50. Doprava zastavuje na všech zastávkách v Dobrné a Huntířově.

Po ukončení stavebních prací na železničním přejezdu se vrací v platnost výlukový jízdní řád linky 436 a předchozí informace podaná v souvislosti s uzavírkou silnice v dolní části Huntířova.

180514-VL Markvartice přejezd

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


× 2 = deset