HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

PŘÍSPĚVEK ŠKOLY K HUDEBNÍM VYSTOUPENÍM  – únor 2016

Součástí výuky v naší škole je i prezentace různých hudebních těles v rámci předmětu hudební výchovy. Kromě plnění osnov tohoto předmětu, jejímž obsahem je nejen hudební nauka, ale též orientace na klávesnici, přehrání stupnic, zvýšení či snížení tónů a zahrání durových a mollových akordů, hra na zobcovou flétnu a podobně, se snažíme též o zprostředkování hudby, která žákům obohatí a doplní jednotlivá témata.

V tomto měsíci jsme pozvali kytarový duet pana Kaulferse a pana Šoltýse, kteří jsou učiteli hudby ve školách zájmové umělecké činnosti. Pro 1. stupeň ZŠ si připravili velice pěkné interaktivní vystoupení o vývoji kytary, se zapojením žáků do představení. Druhý stupeň ZŠ shlédl program podobný, ale povýšený a posunutý do elektronizace hudebních nástrojů. Program splnil naše očekávání a ohlas z řad žáků a žákyň, kterých jsem se dotazoval, byl rovněž velmi pozitivní.

V tomto měsíci ještě přivítáme komponovaný pořad kytaristy, který naváže na teoretickou výuku o skupině Beatles a po referátech žáků 8. ročníku na toto téma, uzavře celou kapitolu vývoje MPH (moderní populární hudby), kterou obsahují naše školní osnovy. Jsem přesvědčen, že i rodiče vnímají tyto vstupy do výuky pozitivně, protože sami mnohdy nemají čas ani finanční prostředky na návštěvu hudebních těles mimo školu. Poplatek za uvedený koncert ve škole se pohybuje od 35,- Kč do 40,- Kč za žáka. Hudba provází člověka od začátku jeho raného vývoje a věřím, že tomu tak bude i nadále.

PŘÍSPĚVEK ŠKOLY K HUDEBNÍM VYSTOUPENÍM –  březen 2016

 A co chystáme v měsíci březnu? Už pilně nacvičujeme s žáky hudebního kroužku, tedy třemi skupinami: ZAČÁTEČNÍCI, POKROČILÍ „A“ a POKROČILÍ „B“ na vystoupení u příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen, kterou pořádá Svaz žen Markvartice s naší účastí. Samozřejmě vystoupí i malé děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Soukupové a žáci 1. stupně hrou na flétničky, pod vedením paní učitelky Effenbergerové.

Kromě hudby se nám také rozběhne sport, konkrétně jarní florbalová liga žáků a žákyň všech kategorií. Pevně věříme především v postup do finále PLAYOFF našich nejstarších žáků.

 

Mgr. Miroslav Kroupa, ředitel školy

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


− čtyři = 5