KLASIFIKACE

Vážení rodiče, 

na základě doporučení MŠMT bude hodnocení žáků na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou.

V této souvislosti bych ráda připomněla žákům i jejich zákonným zástupcům, že po přihlášení do aplikace Škola online mají možnost prohlédnout si celou svoji klasifikaci a získat tak předběžnou informaci ohledně závěrečné známky.

O závěrečné známce ovšem vždy rozhoduje vyučující, který přihlíží i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání, kterých žák v hodnoceném období dosáhl. Takovými skutečnostmi jsou např: aktivita žáka při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v synchronní i asynchronní distanční výuce), jak žák plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita apod.) a další, více v příloze.

V případě nejasností ohledně klasifikace se obraťte na vyučujícího daného předmětu, popř. na třídní učitele.

Mgr. Magda Petrášková

ředitelka ZŠ a MŠ Markvartice

tel. 775862466

Klasifikace_za_1_pololetí  – příloha ve formátu PDF.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


1 + = devět