ZÁPIS DO ZŠ

 Na základě ustanovení odst. 1§ 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění STANOVUJI na úterý 7. dubna 2020 od 13 hod do 16 hod v budově 1. stupně

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

pro školní rok 2020/21

 K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi narozenými od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a zákonní zástupci dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

 K zápisu se může přihlásit také dítě, které uvedenou podmínku nesplňuje, ale které dovrší šestý rok věku do konce kalendářního roku ve školním roce zahájení povinné školní docházky. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

 Při zápisu předloží zákonní zástupci dítěte rodný list dítěte a občanský průkaz či jiný doklad o trvalém pobytu.

 Mgr. Magda Petrášková v.r. ředitelka školy

 Pokud se zákonný zástupce nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném termínu, je povinen přihlásit dítě k zápisu do 30. dubna 2020

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole proběhne v květnu 2020

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


− tři = 6