ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ

Na základě ustanovení odst. 1§ 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění STANOVUJI

 na úterý 19. dubna 2022 od 13 hod do 16 hod v budově 1. stupně

 ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ

pro školní rok 2022/23

 K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dětmi, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a zákonní zástupci dětí, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad povinné školní docházky.

K zápisu se může přihlásit také dítě, které uvedenou podmínku nesplňuje, ale které dovrší šestý rok věku do konce kalendářního roku ve školním roce zahájení povinné školní docházky. Podmínkou je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

 

Při zápisu předloží zákonní zástupci dítěte rodný list dítěte a občanský průkaz či jiný doklad o trvalém pobytu.

Z důvodu zefektivnění administrativy využijte elektronický předzápis – zadejte údaje do databáze prostřednictvím

odkazu na webu.

ps://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zsamsmarkvartice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=3353

 Mgr. Magda Petrášková v.r.

ředitelka školy

 Pokud se zákonný zástupce nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném termínu, je povinen přihlásit dítě k zápisu do 30. dubna 2022

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole proběhne v květnu 2022.

INFORMACE A SMĚRNICE K ZÁPISU VE FORMÁTU PDF ZDE:

Info o konání zápisu22

směrnice k zápisu 22-23

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


sedm − = 6