ZAHRADA V SRDCI ŠKOLY

CHCEME SE ZAPOJIT!
Projekt „ZAHRADA v SRDCI ŠKOLY“ by nám slušel a moc si jeho uskutečnění přejeme.
Dovolte mi, vážení rodiče a příznivci naší školy, stručnou referenci o projektu, do kterého bychom se rádi zapojili. Jedná se o Výzvu č. 16/2017 Ministerstva životního prostředí, na jejímž základě můžeme požádat o dotaci až do výše 500 000,- Kč se spoluúčastí 15 % z obecních prostředků. Projekt zároveň požaduje, aby se do realizace zapojili naši žáci a rovněž rodiče a širší veřejnost, která má s budováním zahrady nějakou zkušenost nebo prostě chuť pomoci vytvořit dětem nové krásné a podnětné prostředí v okolí školy. A jak by měla vypadat naše „Zahrada v srdci školy“, jak jsme jí nazvali? Zrekultivovat chceme celý pozemek mezi hlavní budovou školy, tělocvičnou a budovou školní jídelny. Zahradními prvky budou, „Jezírko“ průchodné vodním živočichům a rostlinám – vodu do něj svedeme suchým korytem z nádrže umístěné pod zemí, kterou doplní průběžně dešťová voda ze svodů školní budovy. Součásti zahrady vytvoří také „Hmyzí domeček a Motýliště“ – záhony s potřebnými rostlinami pro život různých druhů motýlů, jejichž ubývání v přírodně je markantní. Hmyz je současně potravou ptáků, které chceme, mimo jiné sledovat s žáky z „Pozorovatelny“, postavené na nejvyšším místě naší zahrady. Vybavit ji chceme dalekohledy a různými pomůckami pro pozorování a zpracování tematické výuky v rámci přírodopisu a prvouky, resp. vlastivědy.“ Bylinné arboretum“ vytvoříme v pravé samostatné části, oddělené schodištěm k tělocvičně a „Venkovní učebnu“ vybudujeme přibližně uprostřed pozemku a měla by vypadat jako malý amfiteátr s plochou na výuku a hledištěm v mírně stoupajícím terénu. Součásti bude také skryté ohniště. Celá zahrada bude ohrazená a všechny prvky bychom chtěli vytvořit výhradně z přírodních nebo recyklovaných materiálů. Prvotní odhad nákladů činí přibližně 340 000,-Kč a spoluúčast z obecního rozpočtu činí 51 000,- Kč. Chceme tímto oslovit i živnostníky z řad rodičů a příbuzných, kteří by nám mohli pomoci s pracemi truhlářského charakteru, zednickými i výkopovými a dalšími. Žádost o dotaci necháme zpracovat odborně a musí být podána do 31. 1. 2018. V případě jejího úspěšného schválení, započnou práce na podzim 2018. Pokud někdo ze zájemců bude mít již nyní zájem seznámit se s projektem podrobněji, prosím, ať se ozve na telefonním čísle ředitele školy Miroslava Kroupy ( tel.: 603 873 483 ), nebo napíše email na adresu (info@zsmarkvartice.cz). Těšíme se na váš případný zájem a pomoc.
Za všechny zapálené vyučující Mgr. Miroslav Kroupa, ředitel školy.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


6 × = osmnáct