TESTOVÁNÍ

Vážení rodiče,

dne 19. 4. 2021 začínáme opět prezenční výuku, tj., žáci budou opět chodit do školy.

Režim školy bude stejný, jako před 1. březnem. Přesto nám MŠMT připravilo několik novinek.

  1. Žáci jsou povinni nosit zdravotnické roušky, tzv. ústenky. Žáci, kteří budou chodit do odpolední ŠD, musí mít nejméně 2 náhradní roušky na den.
  2. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni používat respirátory FFP2 bez výdechového ventilu.
  3. Všichni zaměstnanci i žáci se budou POVINNĚ testovat v pondělí a ve čtvrtek. Antigenní test bude probíhat formou SAMOTESTOVÁNÍ, jde o testy LEPU – více na webu MŠMT. (https://testovani.edu.cz/)

Testování bude probíhat v budově tělocvičny, kde bude mít každý  připravený stolek, u něhož  testování proběhne. Přítomni budou pedagogičtí pracovníci, kteří dohlédnou na organizaci, ALE NEBUDOU TESTOVAT.

V případě, že testování odmítáte, nemůže být vaše dítě vpuštěno do školy a zůstane na distanční výuce, která ovšem nebude on-line. Učitelé těmto dětem budou pouze předávat úkoly. Jejich nevyzvednutí a neplnění se považuje za neomluvenou absenci.

Testování se nemusí účastnit žáci, kteří jsou 14 dnů po naočkování 2. dávkou vakcíny a přinesou kopii certifikátu a žáci, kteří přinesou potvrzení, že prodělali Covid 19 a od pozitivního PCR testu neuběhlo více než 90 dní.

V případě pozitivního testu škola bezodkladně informuje rodiče, který je povinen ihned informovat dětského lékaře a podstoupit s dítětem PCR test.

Pozitivní test v pondělí – odchází pouze pozitivní žák.

Pozitivní test ve čtvrtek – do školy nesmí vstoupit celá třída, všichni žáci této třídy vyčkají doma na PCR test pozitivně testovaného žáka. Pokud se pozitivita potvrdí, celé třídě je nařízena karanténa. (důvodem je, že přes víkend spolu žáci nebyli, kdežto v týdnu spolu tráví většinu času).

V případě pozitivního testu je škola povinna podat hlášení Krajské hygienické stanici. Prostorem pro izolaci pozitivní osoby je v zadní šatně tělocvičny.

Postup testování:

Před školou i tělocvičnou se snažte dodržovat rozestupy 1, 5 m. Každý 1 žák

(nejmladší děti mají možnost s 1 zákonným zástupcem) přistoupí ke stolu, vydezinfikuje si ruce, obdrží testovací sadu, vyslechne si instrukce, rozbalí si sadu a otestuje se. Poté vyčká 15 minut, což je čas k vyhodnocení. V případě pozitivního testu vydá škola žákovi nebo jeho zákonnému zástupci (stejně jako zaměstnanci školy) potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu. K seznamu testovaných žáků mají přístup pouze pedagogičtí pracovníci školy (v souladu s GDPR). Nemusí být souhlas zákonného zástupce.

Režimová opatření ve škole:

Pravidelná dezinfekce a mytí rukou – dohlíží pedagogičtí pracovníci

Pravidelné větrání tříd každých 30 minut – dohlíží pedagogičtí pracovníci

Zákaz zpěvu a sportování, lze jen jít na procházky a výuka na čerstvém vzduchu.

Minimalizování přesouvání se žáků do různých učeben – pedagogičtí pracovníci

Zákaz vstupu do školy třetím osobám – dohlíží dozor

Každodenní vynášení odpadkových košů, dezinfekce ploch, klik, hygienických zařízení – uklízečky

Školní stravování

Žáci mohou chodit do školní jídelny na obědy v určené době dle rozvrhu.  Jednotlivé třídy musí dodržovat odstup od ostatních tříd. Žáci v karanténě nebo izolaci si vyzvedávat oběd nesmějí, musí ho odhlásit.

Režimová opatření ŠD:

Ranní družina otevírá v 6, 30hod, nejprve musí jít dítě v PO a ve ČT na testování do tělocvičny.

Odpolední ŠD bude pouze pro přihlášené žáky. Musí být dodržena homogenita 1 třídy.

Vážení rodiče,

prosím, neposílejte do ZŠ ani MŠ děti s virovým onemocněním.

Děkuji vám za trpělivost a spolupráci. Daná situace nás ani v nejmenším netěší, ale věřím, že se vše společně naučíme a že tuto situaci zvládneme. Podpořte dobrou náladu svého dítěte, dítě s úsměvem vše zvládne mnohem lépe.

Dne 15. 4.2021                                           Mgr. Magda Petrášková, ředitelka školy

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


1 × = dva