Školka

Název: Základní škola a Mateřská škola Markvartice
Adresa: Markvartice 197, 407 42 Markvartice
Zřizovatel: obec Markvartice
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 727 44 774
Ředitel školy: Mgr. Miroslav Kroupa
E-mail: info@zsmarkvartice.cz

Adresa: Markvartice 60, 407 42 Markvartice
Vedoucí odloučeného pracoviště: Bc. Ivona Culková
Učitelky MŠ: Petra Roučová-Choutková, Věra Soukupová
Školnice : Renata Jírovcová
Kuchařka : Alena Neradová
Telefon: +420 775 862 463