UNIE RODIČŮ

UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ A MŠ MARKVARTICE

Unie rodičů při ZŠ a MŠ Markvartice je občanské sdružení, které je finančně a organizačně podporuje činnost školy.

Řídí se stanovami, které jsou k nahlédnutí zde: unie1

Základní činnost UNIE rodičů při ZŠ a MŠ Markvartice je koncipována v tomto dokumentu: unie2