Kroužky

Zájmové kroužky v roce 2019/2020

 

Název kroužku:                                        Vedoucí kroužku:                       Konání:

Hudební kroužek                                            Mgr. Kroupa                                      Každý pátek, 13:30 – 14:30

Přírodovědně – myslivecký kroužek           Mgr. Drahoš                                      Každý pátek, 13:30 – 14:30

Florbal                                                               Mgr. Svobodová                               Každá středa, 13:30 – 14:30

Tvořivé tlapičky                                               Machková Dis.                                  Každé pondělí,  14:30 – 15:30