PROJEKT „OBNOVA ŘEMESEL“

Podpora technických dovedností žáků

Číslo výzvy: 57

Registrační číslo projektu:     CZ.1.07/1.1.00/57.0152

Název projektu:       Podpora technických dovedností žáků

Zkrácený název:  Školní dílna

Výše dotace:             204 112,- Kč

Doba trvání projektu: 1. 9. 2015 – 31. 12. 2015

V rámci tohoto projektu škola realizuje klíčovou aktivitu 1 – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Cíl realizace klíčové aktivity:

– rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků, k tomu přispívá tato zvolená aktivita, tedy vybavení školní dílny

Výstupy této aktivity:

– vybavení školní dílny, minimálně 15 žákovských portfolií a plán rozvoje technických dovedností žáků a vyhodnocení účinnosti tohoto plánu

Popis realizace:

Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků 2. stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel s aprobací fyzika – základy techniky. Vyučující vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení se s materiálem a zpracování žákovského portfolia. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga. Aktivita bude realizována v rámci povinného předmětu Pracovní činnosti.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


× dva = 10