PODZIM – projektový den 1. stupně

A to je ta krásná země…

slova naší české hymny, která mohla zaznít z úst malých i velkých výletníků, účastníků podzimního pochodu do blízkého okolí. Žáci, spolu s námi učitelkami a asistentkami z 1.- 4. třídy, se v pondělí 27.9. v rámci projektového dne vydali na Starou Olešku.
Po přechodu hlavní silnice na Děčín nad benzínovou pumpou, kdy už jsme měli za sebou úžasná setkání s koňmi, pasoucimi se a volně pobíhajícími na pastvinách tamního ranče, mohli jsme se kochat krásou stromů, nově vysazených v aleji při cestě na Olešku, ale i překrásnými výhledy po okolní krajině.
Žijeme v krásné zemi a nezapomenutelný pohled do dálek to stvrzoval.
Na Staré Olešce jsme se pozdravili s rybáři, kteří si u břehu v tichosti chytali svoje rybky, s labutí, která na rybníku spolu s divokými kachnami má svoje domovské právo, a abychom zdárně splnili všechny připravené úkoly projektového dne na téma PODZIM, museli jsme se nejprve řádně posilnit a nasvačit.
Pak již nic nebránilo tomu, abychom se pustili do „práce“. Žáci byli rozdělení do několika smíšených družstev. V každém družstvu byli vždy zástupci z 1. – 4. třídy. Družstva se musela rozběhnout po březovém hájku, najít v něm karty s úkoly týkajícími se znalostí přírody a vyřešit tak i závěrečnou tajenku, která zněla: KOUZELNÝ PODZIM.
Vyhodnocení projektového dne pak následovalo až ve škole. Ve družince jsme si řekli správná řešení úkolů a vyhlásili jsme vítěze podzimního snažení.
Byli jsme všichni moc rádi, že už zase můžeme chodit společně na výlety a věříme, že to tak zůstane ii nadále.
jp

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


× 4 = dvanáct