NOVÉ MOŽNOSTI

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

NOVÉ MOŽNOSTI

Naše základní škola realizuje projekt s názvem NOVÉ MOŽNOSTI, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000928, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu ZŠ – školní asistent pro základní školu po dobu jednoho roku;
  • profesní rozvoj pedagogů ZŠ – další vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, cizích jazyků, vzájemná spolupráce pedagogů, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, tandemová výuka;
  • extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ – Čtenářský klub pro žáky ZŠ, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu na ZŠ je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ v klíčových

kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Naše mateřská škola realizuje projekt s názvem NOVÉ MOŽNOSTI, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000928, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu MŠ – školní asistent pro mateřskou školu po dobu jednoho roku;
  • profesní rozvoj pedagogů MŠ – vzdělávání předškolních pedagogů zaměřené na čtenářskou pregramotnost a osobnostně sociální rozvoj;
  • vzdělávání pedagogů v oblasti práce s dvouletými dětmi;
  • získávání a předávání zkušeností našich pedagogů prostřednictvím tematicky zaměřených návštěv na jiných školách;
  • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků MŠ.

Hlavním cílem projektu v MŠ je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Markvartice-plakat-a3vertical

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


jedna + 9 =