HRAVĚ O PREVENCI

První listopadový den do naší školy přijely lektorky ze Zdravotnického ústavu z Ústí nad Labem. Pro všechny naše žáčky byly připraveny dvouhodinové bloky týkající se péče o zdraví a zdravého životního stylu. Děti z 1. stupně si zopakovaly, jak se chovat bezpečně a vyhnout se úrazům. Šesťáci a sedmáci se dozvěděli plno nových informací o škodlivosti alkoholu a kouření. A konečně nejstarší žáci naší školy si povídali o reprodukčním zdraví a nebezpečí pohlavně přenosných chorob. Výuka probíhala nenásilnou a interaktivní formou, děti za správné odpovědi získávaly body a všichni si nakonec odnesli malé dárky. Podle zpětné vazby se jim programy líbily. Těšíme se na další spolupráci ve druhém pololetí, kdy nás čeká Putování za zdravím nebo Nástrahy internetu. Mgr. L. Šikýřová, školní metodik prevence.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


+ tři = 6