DEN RODIN

Stalo se již další dobrou tradicí na naší škole, připravit každoročně besídku pro maminky ke

Dni matek. Letos však paní učitelku Effenbergerovou napadlo, že by bylo dobré, aby si na své přišli také tatínkové, ale i ostatní rodinní příslušníci,a vzhledem k tomu, že 15.květen je v kalendáři uveden jako Den rodin, naskytla se tak báječná příležitost k takovému vyžití a bylo rozhodnuto, že besídka žáků 1.stupně bude letos věnována tématu rodiny.

Děti si nacvičily básničky, písničky, úsměvně typické scénky o rodinných situacích, které jistě každý velmi dobře zná, povídalo se o maminkách, o tatíncích, o sourozencích i o němých tvářích, které jsou  vždy nedílnou součástí rodiny. Z publika se ozýval upřímný smích, slova chvály, obdivu a v neposlední řadě i slzy dojetí.

Myslím,že všichni zúčastnění si nejen odnesli příjemný dojem z výkonů svých ratolestí, ale také se s největší pravděpodobností  utvrdili v tom, co již kdysi řekl klasik: „Rodina je nevyhnutelnou podmínkou štěstí.“ (L.N.Tolstoj)

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


sedm + 9 =