DÁL ZA POZNÁNÍM

Naše mateřská škola, základní škola a školní družina realizují společně projekt s názvem Dál za poznáním, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009694, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Doba realizace projektu je od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020.

Projekt je zaměřen na:

 

  • personální podporu – školní asistent v základní škole a ve školní družině, školní kariérový poradce

 

  • osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

 

  • využití ICT ve vzdělávání v mateřské škole

 

  • extrakurikulární rozvojové aktivity pro žáky ZŠ – Badatelský klub, Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

 

  • projektové dny mateřské školy, základní školy a školní družiny

 

  • odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

  • komunitně osvětová setkávání

 

Hlavními cíli projektu jsou zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality odborné přípravy včetně posílení její relevance pro trh práce, sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.projekt1 projekt2

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


čtyři − 2 =