BANAL FATAL

Žáci 2. stupně a žáci 5. ročníku vyslechli zajímavou dvouhodinovou přednášku k tématu úrazů páteře a míchy. Naši školu totiž navštívili lektoři  České asociace paraplegiků – CZEPA s programem BanalFatal!  Cílem projektu je nejen předat autentickou, živou a zajímavou formou (kombinace osobní zkušenosti, autentických videí, živé diskuse…) informace o úrazech páteře, jejich mechanismech, následcích a zejména prevenci, ale především dosáhnout sebereflexe dětí a mladých ohledně nebezpečnosti vlastního rizikového chování. Podle zpětné vazby žáků je program zaujal a věřím, že si z něj odnesli i informace o tom, jak chránit sám sebe v banálních situacích před fatálními následky. Mgr. L. Šikýřová, školní metodik prevence

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


× sedm = 14