100 LET ČESKOSLOVENSKÉ MĚNY VE VÝUCE

Významnému výročí jsme se věnovali napříč ročníky i předměty.

Jako první si je připomněli šesťáci a sedmáci, kteří připravili pro své spolužáky panely v přízemí školy pod vedením p. učitelky Hajné. V rámci výuky výchovy ke zdraví v 7. třídě proběhlo zpracování tématu.  Žáci byli rozděleni do skupinek podle jednotlivých etap vývoje měny.  Vyhledali, vybrali nejhezčí bankovky dané etapy, v hodině pak odprezentovali. Následně jsme materiál vytiskli a při výuce výchovy ke zdraví v 6. ročníku sestavili na panely.  Výstavku využili osmáci při projektové hodině před výletem do Prahy (viz článek Money, money, money).

Při výuce matematiky na 2. stupni se děti dozvěděly, jak probíhalo osamostatnění naší měny, jak probíhala měnová reforma. Celý proces jsme pak promítli do oblasti procent, poměru a zlomků.

V hodinách českého jazyka v 7. a 9. ročníku proběhla skupinová práce, při které žáci společně zjišťovali informace o platidlech, o současných měnách a o výskytu názvů měn ve rčení a příslovích. Obohatili si slovní zásobu a porozuměli některým archaismům. Úlohy na význam slov se poté objevily i jazykových rozborech.

  1. března proběhl projektový den s touto tématikou u čtvrťáků. Ve všech předmětech byla tento den zařazena finanční gramotnost, žáci hledali informace v internetové Wikipedii, poznávali a srovnávali současné mince a bankovky v edukativní hře Logico Piccolo, u základních slov souvisejících s penězi určovali různé gramatické kategorie, hledali ke slovům překlad do angličtiny, vymýšleli názvy a případný vzhled nových bankovek a mincí, řešili různé slovní úlohy s finančním obsahem, četli povídky a pohádky o penězích apod.

Páťáci si základní poznatky osvojili během hodin českého jazyka, úroveň své finanční gramotnosti si pak ověřili pomocí karet z didaktické pomůcky  Logico Piccolo. Navrhovali také podobu nové stokorunové bankovky.

7. třída pojala projekt akčněji – své poznatky si zopakovala a nové získala během pěší vycházky do České Kamenice.

Mgr. Lenka Šikýřová

F86DCE04-5DE2-4AB4-AC15-3F88F8A4ECD3

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


devět − 2 =